OM FOLLO TAXI SAMVIRKEFORETAK (SA)

Follo Taxisentral BA etablert i 1989
Follo Taxisentral BA ble etablert i 1989 som en sammenslutning av Drøbak drosjesentral, Ås drosjesentral og drosjesentralene i kommunene Nesodden og Vestby. Senere sluttet også drosjeeiere i Enebakk seg til Follo Taxisentral. Follo Taxi ble 1.1.2012 et samvirkeforetak (SA).

Idag dekker vi alle 7 Follokommuner med ca. 70 biler.

I tillegg til ordinær passasjertransport med liten bil utfører vi transport av grupper opp til 16 passasjerer og rullestolbrukere.
Vi utfører også TT-kjøring, pasienttransport og transport av skolebarn.


Follo Taxi SA eier Ski Follo Taxidrift AS. Selskapet har til formål å utføre tjenester for oss i form av oppgjør og avregning av kreditt-kjøring, og ikke minst å være bookingsentral for våre kunder.

Administrative tjenester
SFD utfører også en del andre administrative tjenester.

Eksempel på SFDs adm oppgaver:

  • Tilrettelegging av telefoni, fax og dataløsninger i bilene
  • Mottak og effektuering bestillinger over internett fra Facebook og epost
  • E-postbestillinger 24 timer i døgnet
  • Mottak og effektivering av booking (24 t/døgent)
  • Avregning og oppgjør av kreditt-kjøring for drosjeeiere
Copyright © 2016 FolloTaxi / All rights reserved.