HVORDAN KAN DU BLI TAXISJÅFØR?

Krav om å bli sjåfør hos Follo Taxi (for å få ID-kort):

 • Du må ha gyldig førerkort.
 • Du må ha gyldig kjøreseddel for å kjøre taxi i Oslo & Akershus (blå kjøreseddel).
 • Du må fullføre sjåførkurs hos Follo Taxi.
 • Du må fullføre 2 obligatoriske påsitt.
 • Du må bestå folloprøve og taksameterprøve.

Krav om å få kjøreseddel for å kjøre taxi i Oslo & Akershus (Kjentmannsprøve):

 • Du må være fylt 20 år.
 • Du må ha bodd i Norge i minimum 4 år.
 • Du må ha gyldig førerkort.
 • Du må ha god helse (Legeattest).
 • Du må ha tilfredsstillende vandel (Politiattest).
 • Du må bestå kartbokprøve og kjentmannsprøve for Oslo & Akershus.

NB! Follokurs er inkl. i kjentmannskurs for å kjøre taxi i Oslo & Akershus (for å få blå kjøreseddel).

Prisliste:

Follokurskr. 2950,-
Kjentmannskurs (inkl. kurs materiell)kr. 4900,-
Kartbokprøvekr. 500,-
Kjentmannsprøvekr. 950,-
Folloprøvekr. 500,-
NB! Kursavgift/Prøveavgift skal innbetales på forhånd med faktura, eller med bankkort ved oppmøte. Kvittering må vises frem hvis man har betalt avgift på forhånd med faktura.
BLI SJÅFØR
Sending